Magikerens 10 bud !

  1. Avslør aldri en tryllekunst !

  2. Repeter aldri en tryllekunst !

  3. Fortell ikke på forhånd om effekten !

  4. Ha respekt for dine tilskuere !

  5. Tilpass deg dine tilskuere !

  6. Finn din egen stil og vær nysgjerrig !

  7. En god tryllekunst er bedre enn 10 halvgode !

  8. Øv !

  9. Øv litt mer !

10. Øv til du behersker tryllekunsten til fulle før du viser den frem !